Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 20 2018

summerstar
13:44

Chyba to sprawił wrzesień, że prawie nic już nie czuję. Słucham, jak teraz upał zamiera, ciszą pulsuje. Pewno ci dobrze gdzieś o tej porze, pewnie przyjemnie. A wokolutko - pejzaż bez smutku- pejzaż beze mnie. Noce i dni o których nie wiesz, jesień i pejzaż bez Ciebie.
— Jeremi Przybora
summerstar
13:43
summerstar
13:43
summerstar
13:43
7251 ccd7 500
summerstar
13:43
2368 58b0 500
summerstar
13:43
4581 26dc 500
summerstar
13:43
summerstar
13:42
4277 907e 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viatulele tulele
summerstar
13:42
summerstar
13:42
1773 f1ae 500
Reposted frompeper peper viatulele tulele
summerstar
13:42
9478 fee7 500
Reposted fromLubieWarzywa LubieWarzywa viatulele tulele
summerstar
13:41
summerstar
13:41
5307 09fb
[jointskurwysyn] - dawno nie było tej japy
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn
summerstar
13:41
Reposted frombluuu bluuu viatulele tulele
summerstar
13:41
summerstar
13:41
Reposted fromdimer dimer viatulele tulele
summerstar
13:41
Reposted fromshakeme shakeme viatulele tulele
summerstar
13:41
Reposted frombluuu bluuu viatulele tulele
summerstar
13:40
Reposted frombluuu bluuu viatulele tulele
summerstar
13:40
Reposted frombluuu bluuu viatulele tulele
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl