Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 10 2019

summerstar
17:42
0842 a418
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viadzony dzony
summerstar
17:42
8914 7572 500
Reposted from4777727772 4777727772 viadzony dzony
summerstar
17:42
6537 7dfc 500
Jon Frederickson, Kłamstwa którymi żyjemy.
Reposted frommhsa mhsa viamglistyporanek mglistyporanek
summerstar
17:42
summerstar
17:42
summerstar
17:41
6198 e689
Reposted fromstylte stylte viadzony dzony
summerstar
17:41
7243 a086
Reposted from4777727772 4777727772 viadzony dzony
summerstar
17:41
W tym momencie jest 6,470,818,671 ludzi na świecie.
Niektórzy uciekają przestraszeni. Inni wracają do domu.
Niektórzy mówią kłamstwa, żeby przetrwać dzień. Inni właśnie mierzą się z prawdą.
Niektórzy są źli, prowadząc wojnę z dobrem. A inni są dobrzy, walcząc ze złem.
Sześć miliardów ludzi na świecie.
Sześć miliardów dusz.

A czasami, wszystkim, czego potrzebujesz, jest jedna.
— Peyton Sawyer, One Tree Hill
summerstar
17:41
5660 decf 500
Reposted frompiehus piehus viajointskurwysyn jointskurwysyn
summerstar
17:40
0446 820c 500
Reposted fromLane Lane viajointskurwysyn jointskurwysyn
summerstar
17:40
2265 8835
summerstar
17:40
7321 861c 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa
summerstar
17:40
7329 3711 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa
summerstar
17:40
7332 af16 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa
summerstar
17:39
7333 a7da
Reposted fromzupabananowa zupabananowa
summerstar
17:39
7378 28c3 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa
summerstar
17:38
Pisz i mów mi o wszystkim, wtedy będziemy razem - będąc osobno.
— ...
Reposted fromchocoway chocoway viajointskurwysyn jointskurwysyn
summerstar
17:38
1287 bf24 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viajointskurwysyn jointskurwysyn
summerstar
17:37
Większość ludzi powinniśmy zapisywać ołówkiem w naszym życiu. Tylko niektórzy zasługują na długopis.
— znalezione
summerstar
17:37
4213 3e55
Reposted fromEtnigos Etnigos viajointskurwysyn jointskurwysyn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl